Folkemusikar Sigrid Moldestad får Medaasprisen 2016

Sigrid Moldestad har sidan solodebuten i 2007, vore ei lysande stjerne på den musikalske himmelen. Ho har sine røter i folkemusikken og skriv på nynorsk og syng på si eiga dialekt.

– Som artist meistrar ho  kombinasjonen av å vere ei sterk scene- og historieformidlar av både tradisjonelt og nyskapande materiale, seier leiar i Medaaspriskomiteen, Claus Sellevoll. Han legg til at han er svært glad over å dela ut Medaasprisen til ein artist med fokus på dialekt, røter og tradisjonar, og som formidlar dette på ein unik måte.

Prisløna «taus»

Moldestad har frå før motteke Spellemansprisen to gongar, først med trioen Gamaltnymalt i 2005 og så med TAUS i 2007. I 2010 vart ho tildelt Fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane og kåra til «Årets Folkemusiker». Det same året tok ho i mot Folkelarmprisen, før ho i 2012 fekk «Vossajazzprisen og Hilmar Alexandersens musikkpris. I tillegg har ho mellom anna vore med i gruppa Spindel, kabaret-trioen Fjøgl og duoen Lareli med Gabriel Fliflet. «Med si særeigne stemme og sitt kraftfulle felespel er Sigrid Moldestad blitt ei av våre kjæraste folkemusikarar», heiter det i grunngjevinga til juryen.

Feirar folkemusikken

Sigrid Moldestad vert tildelt Medaasprisen på Den Nationale Scene i Bergen måndag 24. oktober, og Sellevoll lovar ein festkonsert av dei sjeldne.

– Moldestad skal mellom anna dela scene med Helge Jordal, Finn Tokvam, Mads Eriksen, Odd Erik Lothe og ei gruppe frå Fargespill, fortel Sellevoll. Han skal sjølv stå på scena saman med gjengen i Singel & Sand, som er haustsatsinga til Hordaland Teater. Torkjell Børsheim frå dansegruppa Frikar byr på dans til tonane frå Sigrid Moldestad si fele, og det er duka for ein festkveld med folkemusikken i høgsetet. Til å leia det heile er som vanleg Dag Lindebjerg på plass som konferansier.

Medaasprisen blir årleg tildelt ein utøvande kunstnar, som i Ivar Medaas si ånd tek utgangspunkt i lokale musikalske tradisjonar og som brukar eigen dialekt. Prisen vert delt ut under Medaaspriskonserten på Den Nationale Scene måndag 24. oktober 2016.

Medaasprisen er ein bronseplakett av Os-kunstnaren Arne Mæland og kr 20 000,-

I fjor blei Herborg Kråkevik og Jon Eikemo tildelt prisen.

 KJØP BILLETTER HER

13931685_10154208459211259_1536636687_o-1Vil du ha med deg den første Medaaspris-utdelinga på Den Nationale Scene i Bergen, bør du vera om deg.

Det fortel Claus Sellevoll, styreleiar i Medaasprisen. Torsdag ettermiddag var det selt 330 billettar.

– Det er lagt ut totalt 400 billettar, som ein vil sikra seg billett til priskonserten bør ein gå inn på Ticketmaster eller teateret sine heimesider og booka, seier Sellevoll.

Det er den kjende og folkekjære artisten Sigrid Moldestad som i år får Medaasprisen. Utdelinga skjer på Den Nationale Scene i Bergen måndag 24. oktober. Dette er første gong utdelinga er flytta frå Nordhordland.

Som vanleg blir det ein solid konsert med både musikalske perler og underhaldning i tillegg til sjølve utdelinga.

Skodespelar Helge Jordal bidreg med eit utdrag frå suksessen «Førstereis», monologen om dei norske utesiglarane. Også Finn Tokvam og gjengen frå «Singel & Sand» blir å sjå på scena.

Medaasprisen blir årleg tildelt ein utøvande kunstnar som i Ivar Medaas si ånd tek utgangspunkt i lokale musikalske tradisjonar og som brukar eigen dialekt. Medaasprisen er ein bronseplakett av Os-kunstnaren Arne Mæland og 20.000 kroner.

 

Leiar i Medaaspriskonserten Claus Sellevoll og teatersjef Agnete Haaland gler seg over at prisvinnarkonserten i år skal haldast på DNS

Leiar i Medaaspriskonserten Claus Sellevoll og teatersjef Agnete Haaland gler seg over at prisvinnarkonserten i år skal haldast på DNS

Teatersjef Agnete Haaland gler seg til å få Medaasprisen til Den Nationale Scene.

– Eg er djupt imponert over det arbeidet som blir gjort for å ta vare på og vidareutvikla arven etter Ivar Medaas. Eg er jo sjølv odelsjente til ein gard i Alversund og har heile strilekulturen djupt forankra i sjela, så eg er verkeleg stolt over at vi no kan ønske Medaasprisen velkommen tilbake til Den Nationale Scene, seier teatersjef Agnete Haaland. Ho var til stades på prisutdelinga i fjor, og var svært imponert over det ho fekk sjå.

Gledeleg invitasjon

– Eg er veldig glad for at Agnete og eg deler den same kjærleiken til strilekulturen og til det Ivar Medaas stod for som scenekunstnar. Og vi kan då ikkje takka nei når vi får tilbod frå landets flottaste teater, seier leiar i Medaaspriskomitéen Claus Sellevoll.

Veksesmerter

Medaasprisen, som dei siste åra har blitt delt ut på Nordhordland Folkehøgskule, har hatt kraftig auke i besøkstala, og styret i Medaasprisen trur at om arrangementet held fram den fine utviklinga, vil det krevja både større sal og produksjonstekniske ressursar.

– Sjølv om eg tidlegare har uttalt at Medaasprisen bør vera forankra lokalt, trur eg tida er mogen for å flytta på seg, all den tid vi har vakse slik vi har gjort. Kulturarven vår er umisteleg, og ein del av arbeidet med å halda bygdekulturen levande og sterk, er nettopp å halda arven vår høgt, og då må vi nå endå breiare ut til folket, seier Sellevoll, og legg til at det snart bur like mange strilar i byen som i utkantane.

– Slik sett får vi knapt eit betre hus enn Den Nationale Scene, seier Sellevoll.

Hemmeleg prisvinnar

Medaasprisen blir årleg tildelt ein utøvande kunstnar som i Ivar Medaas si ånd tek utgangspunkt i lokale musikalske tradisjonar og som brukar eigen dialekt. Offentleggjeringa av årets prisvinnar kjem i slutten av august. Medaasprisen vert delt ut under prisutdelingskonserten på Den Nationale Scene måndag 24. oktober. Medaasprisen er ein bronseblakett av Os-kunstnaren Arne Mæland og 20.000 kroner. I fjor var det Jon Eikemo og Herborg Kråkevik som vann prisen.

Jon Eikemo under Medaaspriskonserten 2015. FOTO: YNGVE GAREN

Søndag vart Jon Eikemo og Herborg Kråkevik tildelt Medaasprisen for sin bruk av dialektane sine i kunsten, og dei kvitterte med fine framføringar og hyllest av strileartisten.

STRILEN_om priskonserten 2015-page-001STRILEN_om priskonserten 2015-page-002

AVISA NORDHORDLAND om priskonserten 2015-page-003

 

Det er to av Noregs framste kulturberarar som står på scena i lag når Medaasprisen vert delt ut 27. september. Det er ei gleda å meddela at årets prisvinnarar er Jon Eikemo og Herborg Kråkevik!

Presse bilde 08 EIKEMO byline Linda Bournane Engelberth

Foto: Linda Bournane Engelberth

Jon Eikemo, født på Breistein i Åsane 30. november 1939, er ein av våre mest markante skodespelarar etter 1960. Artisten i seg, fann han allereie som liten gut, då han stod på ein fiskekasse og skapte seg for folk framfor landhandelen til faren Johannes heime på Breistein.  Sidan utvikla han imitasjonstalentet og gjekk vekk frå å apa til å skapa. I 1958 kom han inn på Statens Teaterskole ved første forsøk, og tre år seinare debuterte han som Paul i «Medmenneske» på Riksteatret der han var tilsett frå 1961 til 1963. Jon Eikemo har vore tilsett ved seks av dei framste teaterscenene i Norge, lengst ved Det Norske Teatret der han var frå 1978 til 2010. I tillegg til mange store roller på teaterscenene har han hatt eit utal sentrale roller i film, fjernsyn og på revyscener.  Jon Eikemo har vore busett det lengste av livet i Oslo, men har aldri gløymt kor han kjem i frå. Han har alltid stått opp for strilekulturen og morsmålet sitt, og har lukkast i å få ut si kvalitetskunst til eit breitt publikum over heile landet ved å bruka sin eigen dialekt på scena. Å formidle ordkunst slik Jon Eikemo har gjort i over femti år, utgjer eit uunnverleg bindeledd mellom generasjonar og miljø av scenekunstnarar, regissørar og teaterinstruktørar i norsk teater- og filmhistorie. Jon Eikemo er høgt dekorert for sin innsats i norsk kulturliv der han allereie i 1979 vann spellemannsprisen i open klasse for si tolkning av Jakob Sande sine dikt. I 1991 gav Eikemo diktaren frå Fjaler eit nytt løft, då han i samarbeid med Vidar Sandem på Det Norske Teatret laga ei framsyning på diktinga til Jakob Sande. For denne oppsetjinga med tittelen Jakob Sande & Jon Eikemo-Trur eg.. , mottok Jon Eikemo kritikarprisen og la heile landet for sine føter. Jon Eikemos Sande-suksess er ein av dei største suksessane i norsk teaterhistorie.

 

HERBORG

Foto: Mona Nordøy

Herborg Kråkevik ,født i Jondal i Hardanger 28. desember 1973, voks opp i ein heim som var prega av song og musikk og med sterk tradisjon for parodiering. Men med mangel på publikum i barndommen, så vart det helst sauene heime i Jondal som fekk gleda av talentet hennar. Det var nok kanskje her ho la grunnlaget for den suksessen ho seinare har hausta så rikeleg av, både i og utanfor landets grenser. Etter å ha kuppa det lokale Tensing-koret, starta ho karriera med å vinna Ungdommens Kulturmønstring i Hordaland i 1992. Ho søkte på Romerike Folkehøgskole, men kom ikkje inn. Det gjorde ho derimot på musikkteaterskulen Guildford School of Acting i Surrey i England. Men i mellomtida medverka ho i René Bjerkes kortfilm ”Det rare”. Etter berre eit år i Guildford slutta ho for å spele kabaret på Zachariasbryggen i Bergen saman med gitaristen og komponisten Kenneth Sivertsen. I fire år opplevde dei to ein formidabel suksess, både på Vestlandet og i Oslo. I 1995 hausta Herborg stor suksess for si sjølvkomponerte framsyning «Haugtussa» basert på Arne Garborgs diktsyklus. Eit prosjekt som også resulterte i albumet «Mi Haugtussa» og turné. Herborg Kråkevik har sidan opplevd eventyrleg suksess, anten det har vore plateinnspelingar, kabareter eller skodespel, seinast i Bergen på Den Nationale Scene, i rolla som Petra i musikalen ”Hellemyrsfolket” basert på romanserien til Amalie Skram. Herborg Kråkevik er ein høgt skatta kulturformidlar. Ho viser i all si framferd stor kjærleik til heimbygda, språket, tradisjonane, identiteten, og sist men ikkje minst den norske kulturen. Herborg Kråkevik har teke tak i og fornya delar av norsk kulturarv som har vore lite påakta dei seinare åra og har oppnådd stor suksess med sine kabaretar og tolkingar av gamle norske folkeviser.

Det er ei gleda å meddela at Medaasprisane for 2015 er tildelt Jon Eikemo og Herborg Kråkevik!

Det er i år 15 år sidan den første Medaasprisen var delt ut. Sidan har det kvart år unnateke 2004 blitt kåra ein Medaasprisvinnar. Styret i Medaasprisen har i jubileumsåret 2015 vedteke at det skal kårast to prisvinnarar. Medaasprisen blir årleg tildelt ein utøvande kunstnar, som i Ivar Medaas si ånd tek utgangspunkt i lokale musikalske tradisjonar og som brukar eigen dialekt. Prisane vert delt ut under Medaaspriskonserten på Nordhordland Folkehøgskule søndag 27.september 2015. Medaasprisen er ein bronseplakett av Os-kunstnaren Arne Mæland og 20.000 kroner.

Styret i Medaasprisen 2015

Arvid Ones, Inge Glambek, Elin Hordvik, Yngvill Medaas Skogen, Eilif Stene og Claus Sellevoll.

Medaasprisen2015_annonse (1)-page-001

Juryen i Medaasprisen kan med glede melda at Vinskvetten er tildelt Medaasprisen for 2014.

Prisen vil bli delt ut under Medaaspris-konserten på Nordhordland Folkehøgskule søndag 28.september 2014.
Medaasprisen blir årleg tildelt ein utøvande kunstnar som i Ivar Medaas si ånd tek utgangspunkt i lokale musikalske tradisjonar og som brukar eigen dialekt. Årets pris er ein bronseblakett av Os-kunstnaren Arne Mæland og 20.000 kroner.

FOTO: Arne Ristesund, BA