Oppføringer av Claus Sellevoll

Få billettar igjen til Medaaspris-konserten

Vil du ha med deg den første Medaaspris-utdelinga på Den Nationale Scene i Bergen, bør du vera om deg. Det fortel Claus Sellevoll, styreleiar i Medaasprisen. Torsdag ettermiddag var det selt 330 billettar. – Det er lagt ut totalt 400 billettar, som ein vil sikra seg billett til priskonserten bør ein gå inn på Ticketmaster […]

Medaaspriskonserten til Bergen si storstove!

  Teatersjef Agnete Haaland gler seg til å få Medaasprisen til Den Nationale Scene. – Eg er djupt imponert over det arbeidet som blir gjort for å ta vare på og vidareutvikla arven etter Ivar Medaas. Eg er jo sjølv odelsjente til ein gard i Alversund og har heile strilekulturen djupt forankra i sjela, så […]